Language: gangindi- Modern Spelling: adopt
Related Words:
With same English translation:   gangindi-  
English: adopt
Comment:
Gold Coast Tweed: Ydict kangindi- (not ng , but ng); Y:Allen pr kangindi, p kanginden, pf kangindian, f kangindala adopt; Y:Watsn kan 'gandf; kan 'gandan; kan 'ganian; kan 'gandiila; kan 'gindi